• Vítame vás na stránkach špecializovaného oddelenia miniinvazívnej chirurgie a endoskopie FNsP F.D. Roosevelta v Banskej Bystrici.  Rozvoj chirurgie je pomerne prudký a v posledných dvoch desaťročiach sa výrazne zmenil operačný prístup.

  Do popredia sa dostala miniinvazívna chirurgia ( ľudovo laparoskopia ) a tiež výrazný pokrok zaznamenala liečebná endoskopia – tzv. terapeutická endoskopia. Medzi miniinvazívne operácie môžeme zaradiť nasledovné operácie :

  1, laparoskopické operácie – t.j. miniinvazívne operácie v dutine brušnej :

  laparoskopické operácie žlčníka, slepého čreva, slabinového pruhu, laparoskopickú kardiomyotómiu, fundoplikáciu, laparoskopické odstránenie nadobličky, sleziny, laparoskopické operácie hrubého čreva a konečníka, laparoskopické čiastočné aj úplné resekcie žalúdka. Laparoskopické bandáže žalúdka resp. tzv. sleeve resekcie žalúdka pri morbídnej obezite…


  2, torakoskopické operácie – t.j. miniinvazívne operácie v dutine hrudnej :

  torakoskpické sympatektómie, resekcie pľúc, operácie v mediastine…


  3, miniinvazívne operácie na nedutinových častiach tela, napr. na krku, prsníkoch alebo končastinách :

  Napr. MIVAT operácie štítnej žľazy, MIVAP operácie prištítnych teliesok, SEPS operácie nefunkčných venóznych spojok na dolných končatinách. Endoskopické disekcie axily pri ochoreniach prsníka …

  Na tejto webovej stránke ponúkame laickej i odbornej verejnosti informácie z vyššie uvedených operácií.